"Илев архитект" проектира

 

- Обемно-устройствени проекти,  идейни, технически, работни проекти и детайли за еднофамилни къщи, жилищни, обществени, търговски, промишлени сгради и хотели.

- Качеството на създаденото от нас защитаваме пред техническия надзор и общината до издаване на строително разрешение.

- Проектите ни отговарят на всички изисквания за съответствие относно ЗУТ и останалите нормативни документи.

- Обикновено съчетаваме модерните с традиционните материали - естествени и екологични.

- Ателието изработва проекти по всички части: архитектура; геология; геодезия; строителни конструкции; вода и канал; отопление, вентилация и климатизация; електрически инсталации; вертикално планиране; план безопасност и здраве; пожарна безопасност и проекти за озеленяване.

Ние правим необходимите проекти за:

-узаконяване на фирмени табели и надписи.

-узаконяване на информоционн и рекламни табла  спорeд изискванията на Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, иформационни елементи и рекламната дейност на територията на Столична община.

- Изработваме също и проекти на къщи по интериор и дизайн, ремонт и преустройства на покриви и подпокривни пространства. Възложителят, а после и строителят, получават от нас инвестиционни проекти  в  пълен обем по договорените фази.

Последни проекти

Volacom

x