Проектиране, качество, цена

Дерзание и пари - това е цената на строителството.Вие обаче стигнете  до възторга, като същевременно спестите и част от парите си!

Успехът на това начинание   започва от Вас и архитекта.

Как да намерите архитект?

Този човек трябва да познава вашите намерения, възгледи, финансови възможности и естетически виждания - за да подведе идеята в подходящата посока. Архитектът знае две и двеста. Затова, в тази градация, най-добре ще е заедно да намерите точното място.

Един от начините да се опознаете с Вашия архитект е да го наемете за консултант - още в самото начало - докато избирате парцела. Така ще прецените неговата съпричастност, а и ще му помогнете в трудната, спомената по-горе, задача. Освен това напористите брокери ще си имат опонент, а Вие - компетентен поддържник. Така ставате екип за предстоящата отговорна работа.

Не  използвайте проектантските услуги на строителните фирми.   Те правят проекти,   които са изгодни единствено за тяхната дейност. .

 Доста капани се налага да прескачате.

Евтиният проект също не е стока. Той винаги излиза по-скъп, но това ще разберете по-късно при строителството и експлоатацията. Претупаната проектантска работа е манна небесна за строителя. Такъв проект му дава възможност да импровизира и в крайна сметка  Вие ще платите цената.

Ако намерите стила на вашия архитект за подходящ и интересен; ако построеното от него  е красиво и функционално; ако този човек обича професията си; ако общуването с него Ви прави по-уверен - това означава, че сте открили своя архитект. Стиснете си ръцете и следвайте съветите му.

  Преживейте възторга!

арх. Светлин Илев

Последни проекти

Volacom

x